kuva

Vesijärven kalalajisto

Seuraava kalalajiluettelo perustuu kirjallisuustietojen ohella kalastus- tiedusteluihin sekä asiantuntijoiden havaintoihin. Luultavasti luettelo ei ole aivan täydellinen, joten uudet havainnot ovat tervetulleita.

Yleisiä:

 • Ahven (Perca fluviatilis)
 • Hauki (Esox lucius)
 • Kiiski (Acerina cernua)
 • Kuore (Osmerus eperlanus)
 • Lahna (Abramis brama)
 • Salakka (Alburnus alburnus)
 • Särki (Rutilus rutilus)
 • Siika (Coregonus lavaretus)
  • järvisiika (Coregonus oxyrhynchus)
  • planktonsiika (Coregonus pallasi), ennen istutuksien varassa
 • Kuha (Stizostedion lucioperca), ennen osastossa tavatut
 • Made (Lota lota), ennen osastossa harvinainen
 • Muikku (C. albula)
 • Pasuri (Blicca bjoerkna)
 • Ruutana (Carassius carassius)
 • Rapu (Astacus astacus), ennen osastossa harvinainen

Tavattuja:

 • Mutu (Phoxinus phoxinus)
 • Suutari (Tinca tinca)

Harvinaisia:

 • Kivennuoliainen (Neomacheilus barbatulus)
 • Kivisimppu (Gottus gobio)
 • Seipi (Leuciscus leuciscus)
 • Sorva (Scardinus erythrophthalmus)

Istutuksien varassa, hyvin menestynyt:

 • Ankerias (Anguilla anguilla)

Istuksien varassa, harvalukuinen laji:

 • Peledsiika (C. peled)
 • Taimen (Salmo trutta)
 • Toutain (Aspius aspius)

Ei tarkkaa tietoa:

 • Kymmenpiikki (Pungitius pungitius)
 • Pikkunahkiainen (Lampetra planeri)

Lähde: Jukka Ruuhijärvi,
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos