kuva

Vesijärven talviniitot

- Tavoitteena on vähentää keväällä rantaan ajautuvan, jään katkoman ruokomassan määrää tai tiheissä ruovikoissa paikalleen mätänevän ylivuotisen ruo’on määrää. Talviniitto ei juuri vaikuta seuraavan vuoden kasvuun, sillä ravinteet ovat talvella juuristossa. Varjostuksen vähentyessä kasvu voi jopa parantua.
- Pitkällä aikavälillä tavoitteena on ehkäistä ruokoturpeen muodostumista, joka lahtialueilla johtaa umpeenkasvuun eli ruovikoiden muuttumiseen maa-alueiksi.
- Linnuston kannalta tärkeillä alueilla tavoitteena on ylläpitää ruovikkoalueiden monimuotoisuutta ja linnostollista arvoa umpeenkasvua ehkäisemällä, tarkoitus ei ole taannuttaa ruovikkoa
- Niitossa huomioidaan erityisesti ruovikkolintujen tärkeimmät pesäpaikat, jotka jätetään niittämättä, jotta linnustolle on heti keväällä riittävä suoja

Talviniitot 2017

Niitot suoritettiin uudella leikkuu/keräyslaitteistolla.

Katso video  TÄSTÄ