kuva

Vesijärven hyönteisiä

Hentoruokoyökkönen (Archanara dissoluta)

 • siipiväli koiraalla 24,5 - 29,0 mm ja naaraalla 26,5 - 31,0 mm 
 • yleinen Suomen eteläisimmillä rannikkoalueilla esiintyy 
 • Vesijärven rehevien lahtien perien ruoikoiden tuntumassa, jos ruoissa on "kuiville jääneitä" osia 
 • tavattu mm. Kilpiäistenpohjasta 
 • aikuisia perhosia voidaan saada öisin valopyydyksillä ja syöteillä lentoaika heinäkuun lopulta syyskuun alkuun, tavataan eniten elokuun puolivälin jälkeen 

Pistelampiyökkönen (Archanara sparganii)

 • siipiväli koiraalla 32,5 - 39,0 mm ja naaraalla 35,0 - 44,5 mm 
 • harvinainen tai jokseenkin harvinainen Etelä-Suomen laji aina Jyväskylän korkeudelle saakka 
 • elää toukkana pääasiassa osmankäämillä, samoin palpakoilla 
 • tavattu Kilpiäistenpohjassa, Kutajärvellä ja Laasonpohjassa 
 • kotelona löytyy parhaiten heinä-elokuun vaihteen tienoilla 
 • loppukesällä perhosta voi haavia lennosta iltaisin 
 • tulee valolle melko hyvin, syötille heikommin 
 • lentoaika elokuun alkupuolelta syyskuun alkupuolelle, tavataan eniten elokuun puolivälin jälkeen 

Kirjoruusumittari (Anticlea derivata)

 • siipien kärkiväli uroksella 26,5 - 30,5 mm ja naaraalla 25,0 - 31,5 mm 
 • hyvin paikoittainen ja harvinainen laji, jota tavataan vain Ahvenanmaalla, Turun saaristossa, Satakunnassa, Hämeessä ja Pohjois-Karjalassa 
 • löytyy Vesijärven alueen saarten ja rantojen lehdoista, missä kasvaa lajin toukan ravintokasvia, metsäruusua 
 • tavattu eniten Kilpiäisten Savistenkulman lehtoalueelta sekä runsaiten Hollolan Isosaaren laajemman pähkinäkukkulan laelta (hakattu maan tasalle v. 1989, laji lähes hävisi paikalta) sekä Kukkilasta puoliavoimelta pensaikkoalueelta 
 • voi ravistaa toukkana ravintokasvistaan heinäkuun alussa 
 • aikuista perhosta voi haavia lennosta parhaiten toukokuun jälkipuoliskolla ja kesäkuun alussa 
 • aikuinen perhonen tulee myös valolle 
 • talvehtii kotelona 

Täplälampikorento (Leucorrhinia pectoralis)

SUURHARVINAISUUS

 • Suomen suurin yhdyskunta Kilpiäistenlahdella 
 • paikallinen ja erittäin harvinainen vain maamme eteläisimmällä rannikolla, yhteensä vain kuudella rehevällä merenranta-alueella paikallisesti 
 • siipiväli 68 mm 
 • suosii järvikorteikkoa sekä haarapalkokasvustoja 
 • paras lentoaika on kesäkuun puolivälin tienoista heinäkuun puolivälin tienoille, myöhästelijöitä vielä heinäkuun lopulla 

Ruskolampiyökkönen (Archanada algae)

 • jokseenkin harvinainen tai sekä harvinainen että samalla paikoittaisena siellä täällä eteläisellä rannikkoalueella ja järvien rannoilla Etelä-Suomessa 
 • tavattu Kutajärveltä, Kilpiäistenpohjasta ja Laasonpohjasta 
 • hieman harvinaisempi kuin pistelampiyökkönen 
 • toukka elää osmankäämin ja kaislojen varsissa 
 • koteloja löytää parhaiten heinäkuun lopulta elokuun alkuun 
 • aikuisena perhosena laji esiintyy elokuun ensikolmanneksen lopusta syyskuun alkuun, tulee tällöin valolle