kuva

Vesijärvi - Eräs maamme parhaimmista vesikasvijärvistä

Vesijärvestä löytyy enemmän vesikasvilajeja kuin yhdestäkään toisesta Suomen järvestä! Vesijärvestä on löydetty vuoden 1950 jälkeen 102 vesikasvilajia (muista tunnetuista vesikasvijärvistä löytyy enimmillään runsaat 50 lajia).

Mihin perustuu?

  • Veden ja maaperän edulliset ominaisuudet
  • Järven koosta johtuva kasvupaikkojen monipuolisuus
  • Sijaitsee viljavalla maaperällä, sen pohja on ravinteikasta savea ja vesi on lievästi emäksistäpaljon lähteitä
  • Salpausselän harjulta purkautuvat pohjavedet kohentavat  harvinaisten kasvien elinmahdollisuuksia

Historiaa

Vesijärvi on tunnettu oivana kasvijärvenä jo runsaan vuosisadan. Tiedemiehille siitä valisti Vääksyssä huvilaansa asustellut kasvitieteen professori J. P. Norrlin, jonka eräät Vesijärvi-löydöt olivat aikansa sansaatioita. Norrlin liikkui Vesijärvellä etenkin 1860-luvulla ja julkaisi havaintonsa 1870 painetussa laajassa pitäjänkasviossa. Hän löysi järvestä mm. kolme Suomelle uutta kasvilajia.

Mitä kasveja löytyy?

Vesijärveltä on tavattu 78 lajia vesikasveiksi luokiteltuja putkilokasvia, seitsemän lajia näkinpartaisleviä ja kaksi lajia maksasammalta. Lisäksi järveltä on löydetty 15 vedessä kasvavaa lehtisammaliin kuuluvaa vesisammallajia.

Vesijärven erityispiirteenä on Suomessa murtoveteen keskittyvien kasvien suuri määrä ja monet harvinaisuudet, jotka tunnetaan Suomesta vain muutamista paikoista.