kuva

Toimintaa Veskun puolesta

Vesijärven ystävät ry. tulee toimimaan kaikin käytettävissä olevin keinoin Vesijärven puolesta siten, että Vesijärvi säilyy puhtaana ja virkistys- ja hyötykäyttömahdollisuudet lisääntyvät.

Asikkalan luonnonystävät ry. rakentaa lintutornin Vääksyyn Vesijärvelle.

Olemme edistyneet maisema/lintutornihankkeessa niin pitkälle, että tornin pohja on jo valettu ja teräsrakenteet ovat valmistumassa Renpajassa. Torni pystytetään vielä tämän vuoden puolella ja valmistuu talkoovoimin alkukeväästä, jolloin on tarkoitus viettää avajaisia. Puheenjohtaja Tuula Wikström.

kuva
Kuvassa lintutornin perustus valmiina

Päijät-Hämeen Lintutieteellinen yhdistys ja Mustojan alajuoksun suojeluyhdistys toteuttivat yhteistyöllä Lahdenpojan lintutornin alueen niitto- ja raivaustöitä.

Paikalla 04-05.08.2012 oli yhteensä 14 talkoolaista.

Alla kuvia tapahtumasta.

Puuston raivausta jatketaan vielä syksyn kuluessa, jolloin myös arvokas perinnemaisema Vesijärvelle avautuu ihailtavaksi.

Suuri kiitos talkoolaisille.

Alla 2011 tapahtumia.

Vesijärven ystävät mukana Kilpiäistenpohjan kaislanniittotalkoissa

Vesijärven ystävät ry. organisoi jäseniään mukaan auttamaan Kilpiäistenpohjan OK yhdistyksen ikääntyneitä toimijoita siirtämään niittojätteet maalle kuljetettavaksi kompostoitavaksi.

Niiton toteutti Lahden Seudun Ympäristöpalvelu kumppaneineen.

Vesijärven ystävistä mukana talkoissa olivat Pentti Salmi, Rochelle Stein-Salmi, Jussi Peteri, Juha Keto ja Risto Kauhala sekä Kilpiäisten OK yhdistyksestä Tapio Haikarainen, joka on yksinään hoitanut ko. homman edelliset kaksi vuotta. (HUH HUH mikä työ )

Kilpiäisten OK yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Jaakko Marttila nosti talkoiden lomassa esille esityksen OK yhdistyksen toivomuksesta rannan palauttamisesta 70-luvun tasolle. Nyt ranta kasvaa umpeen ja kalasto ja linnut ovat hävinneet ja virkistyskäyttö on olematonta.

Lahden Kaupunki on tehnyt Kilpiäistenpohjasta kunnostussuunnitelman.

Vesijärven ystävät haluaa olla mukana Vesijärven tilaa ja sen virkistys- ja hyötykäyttömahdollisuuksia parantavien toimien toteututtamisessa

Asiaan tartuttiin heti, ja varapuheenjohtaja Juha Kedon johdolla neuvottelut toimenpiteen rahoituksesta ja toteutuksesta ovat käynnistyneet.

Elina Strandman on Vesijärvisäätiön ja Vesijärven ystävien välisellä sopimuksella tehnyt tänä kesänä vapaaehtoistyötä Vesijärven hyväksi.  Elina on tutkinut PENA vedentutkimuslaitteella Vesijärveen laskevien ojien vedenlaatua ja asetellut kiviä altaiden patoihin siten, että kalat pääsevät nousemaan ylös altaisiin ym. ym.

Kuvassa talkoolaisia työn touhussa.Kuvassa todellinen työn sankari Tapio HaikarainenKuvassa Elina asettelee kiviä Hollalan Lahdenpohjaan laskevassa MällinojassaKuvassa Elina asettelee kiviä Hollolassa Lahdenpohjaan laskevassa Mustojassa.

Alla Elinan kertomus siitä, miksi Hän tekee vapaaehtoistyötä Vesijärven hyväksi.

Olen opiskellut Turun Yliopistossa maantiedettä jo pari lukuvuotta, sivuaineenani biologia ja ympäristötiede. Suurena luonnon ystävänä aion valmistua sekä tutkijaksi että opettajaksi, sillä koen pystyväni silloin tekemään enemmän ympäristön eteen. Opettajan ammatti antaisi minulle tutkijan lisäksi mahdollisuuden vaikuttaa myös muiden ekologisiin valintoihin. Ympäristön parissa työskentely on antanut minulle aivan uusia näkökulmia muun muassa kuluttamiseen sekä parempien valintojen tekemiseen. En olisi uskonut että koulukirjat olisivat voineet muuttaa minua näin. Tieto on valtaa!

Yliopistossa opiskelu voi tulla ajoittain liian akateemiseksi jolloin se sivuuttaa käytännön, vaikka meillä harjoitteluja onkin. Käytännöllisenä ihmisenä olen tottunut oppimaan tekemisen ja käytännön kautta. Vapaaehtoistyö kesällä mahdollisti minun mielenkiinnon ylläpitämisen ja opiskelussa jaksamisen kaiken sen akateemisuuden keskellä.

Terveisin

Elina Strandman

Tähän mennessä suurin toteuttamamme hanke on Vehkosaaren ja Pitkä-Ruokon salmen ruoppaus

KATSO VIDEO RUOPPAUKSESTA  VIDEOT  OSIOSSA

Ruoppaushanke toteutettiin Vesijärven Ystävät ry:n toimesta.

Hanke oli todettu yleishyödylliseksi ja yhdistyksen toimialaan kuuluvaksi. Yhdistys neuvotteli yhteistyökumppanien rahoituksen ja teki hankesuunnitelman sekä Leader-rahoitushakemuksen. Hankkeen toteuttamisesta pyydettiin tarjoukset ja tarjouskilpailun perusteella päätettiin kaivuriurakoitsija. Myönteisen rahoituspäätöksen jälkeen työ tilattiin valitulta toteuttajalta ja toteutettiin hankesuunnitelman mukaisesti.

Umpeenkasvanut Pitkä-Ruokosen ja Vehkosaaren välinen salmi ruopattiin 250 metriä pitkältä ja 15 metriä leveältä alueelta 22.-29.4.2010 noudattaen erityistä varovaisuutta ja poistamalla ainoastaan salmen tukkinut sedimentti 0.6-0.8 m:n vesisyvyyteen, jolloin veden vaihtuminen salmessa mahdollistui. Salmen luontaista pohjaa ei ruopattu. Määrältään 2 000 kiintokuution ruoppausmassat vietiin luvallisesti Pitkä-Ruokosen saareen ja maisemoitiin sinne. Hankkeen ansiosta vesi alkoi salmessa vaihtua, jolloin luotiin edellytykset rehevöitymisongelmien ja soistumisen pysähtymiselle ja kalatalouden elpymiselle salmessa ja lähialueilla. Työn kestäessä ruoppaustyötä tarkkailtiin. Tarkastuksissa todettiin, että virtaus salmessa oli niin vähäinen, ettei ruoppaustyön aiheuttama veden samentuminen levinnyt salmea pidemmälle. Vesiluonnolle ei aiheutunut mainittavia haittoja. Yhtään valitusta ei hankkeesta tehty.

Jos Sinulla on hyviä ideoita siitä, miten voisimme parhaiten toimia Puhtaan Vesijärven puolesta tai huomautettavaa niin kommentoi, siten saadaan muutosta aikaan.