kuva

Jätevesihuolto

Jätevesien käsittelyyn liittyvistä toiminnoista vastaa Lahden Seudun Ympäristöpalvelu.

KATSO LISÄÄ TÄSTÄ

Jos tiedossasi on ongelmia jätevesien käsittelyssä Vesijärven valuma-alueella, niin kommentoi ja otetaan asioista selvää ja ratkaistaan ongelma.

Alla historiatietoa.

Valuma-alueen kiinteistökohtaiset jätevesitarkastukset aloitettiin kesällä 2003. Tarkastukset koostuivat kiinteistölle lähetetystä kyselykaavakkeesta (palautusprosentti 68), kiinteistölle jäävästä jätevesiselvityslomakkeesta ja kiinteistökohtaisesta kartoituskäynnistä. Tarkastuksia varten suunnitellut lomakkeet on otettu laajalti käyttöön ympäri maata. 

Tiedot vietiin myös paikkatietojärjestelmään, josta pystytään arvioimaan eri alueilta Vesijärveen tuleva kuormitus. Valmista tietokantapohjaa ei ollut olemassa, joten hankkeelle tehtiin tarvittava tietokanta paikkatieto-ohjelmaan. Tietokanta sisältää tiedot kiinteistöstä, sen omistajasta, käyttötarkoituksesta, maaperä- ja pohjavesiolosuhteista, sekä vedenkäytöstä ja jätevesien käsittelystä.

Vesijärven valuma-alueen kiinteistökohtaiset jätevesitarkastukset vuosina 2003-2006.

Selite kartalle

Kuva: Vesijärven valuma-alueen kiinteistökohtaiset jätevesitarkastukset vuosina 2003-2006.

Haja-asutuksen jätevesikartoitukset liittyivät Vesijärven valuma-aluekunnostukseen. Vesijärven valuma-alue jaettiin osavaluma-alueisiin ja kirjeet lähetettiin osavaluma-alue kerrallaan. Kaikkiaan kirjeen sai 3216 kiinteistön omistajaa. Kaikki valuma-alueen hajakiinteistöt, eli yhteensä 4614 pää- ja lisärakennuksen jätevesijärjestelmää ja niiden toiminta tarkastettiin vuosina 2003 - 2006. Vain 10 % jätevesijärjestelmistä täytti haja-asutuksen jätevesiasetuksen vaatimukset.

Kiinteistökäyntien aikana ja kaikilla valuma-alueilla järjestetyissä Vesijärvi-illoissa korostettiin jätevesien oikeaa ja riittävän tehokasta käsittelyä sekä valistettiin olemassa olevien jätevesijärjestelmien tehokkuuden parantamiseen ja korjauksiin. Kiinteistöiltä edellytettävät selvitykset jätevesijärjestelmistä korjattiin tarkastuksien yhteydessä. Monissa kohteissa voitiin varsin pienillä parannuksilla saada järjestelmä toimivaksi.

kuva

Jätevesien yhteiskäsittelyn edut tuotiin myös esiin. Vesijärven valuma-alueella käynnistyikin projektin aikana kymmeniä jätevesien käsittelyn saneeraushankkeita. Hanke perehdytti myös toisen asteen ja ammattikorkeakoulun ympäristöopiskelijoita haja-asutuksen kuormituskartoituksiin. Vesijärvi projekti teki yhteistyötä ”Hajajätevesien käsittelyvaatimusten yhdenmukaistaminen Päijät-Hämeessä”-hankkeen kanssa ja oli mukana Alvojärven, Villähteen- ja Pikku-Kukkasen valuma-alueiden jätevesijärjestelmien kartoittamisessa. Yhteistyön tarkoituksena on ollut Vesijärvi-projektin keräämän tiedon ja kokemuksen hyödyntäminen kuntien kirjavien jätevesikäytäntöjen yhdenmukaistamiseksi. Valuma-alueen kiinteistökohtaisia jätevesitarkastuksien yhteenvetoja jatkettiin vuonna 2007 kiinteistötietojen tarkistuksilla ja kartoitusaineiston käsittelyllä.

kuva

(Lisätietoa jätevesikäsittelyä koskevista määräyksistä ja kuntakohtaisia ohjeita mm. Hollolan ja Asikkalan kuntien internetsivuilta.)