kuva

Vesikasvien niitto ja kutualueiden kunnostus

Vesikasvien niiton Vesijärvellä toteuttaa Vesijärvisäätiö yhdessä Vesijärven kalastusalueen kanssa.

Vesijärven ystävät on myös mukana toiminnassa monin eri tavoin

Kaislan talviniitoista on saatu hyviä kokemuksia ja niitä jatketaan yhteistyössä laitteiden kehittäjän ( Hot Mill Oy ) kanssa

Kaislan talviniittoa 2016

Tänä vuonna niitto toteutettiin  Argo 8x8 alustalle rakennetuilla laitteilla.

Apuna oli mönkijään rakennettu niittolaite.

Katso lisää kuvia TÄSTÄ

Katso myös infoa Vesijärvisäätiön sivuilta TÄSTÄ

Kaislan talviniittoa 12-13.02.2014

Vesijärvellä Asikkalan puolella Huitunpohjassa kokeiltiin kaislannittoa erikoisrakennetulla kaislaniitturilla.

Risto Kauhala poikansa Jeren kanssa ideoi laitteen ja Jere rakensi sen yhdessä päivässä. Työn toteutti Hot Mill Oy ja Vesijärven ystävät oli mukana puheenjohtajan muodossa talkoilla ( mönkärin kuskina ). Työ sujui hyvin loskasta ja heikoista jäistä huolimatta.Vesijärvisäätiö osarahoitti ko. niiton. Työtä jatketaan myöhemmin, jos jää- ja kelit sallii.

Ensikokemuksen perusteella ko. niitturi on oiva apu laajemmillekin kaislanniitoille koko valtakunnassa. Kopioida saa vapaasti, mutta paras vaihtoehto olisi tilata toimiva laite valmistajalta.

Valmistajan yhteystiedot.Katso tästä.

Alla kuva kauhurista työkoneen Avant 528 kanssa Jere ohjaimissa.

Alla kuva, miten niitturi toimii korkeassa kaislikossa.

Alla lisää kuvia

Lahdenpohjassa niitettiin kaislaa yms. 16.08.2012

Alla kuvia tapahtumasta.

Kuvassa

Työ toteutettiin todella tehokkaasti ja ammattitaidolla yrittäjä Jari Vuorelan toimesta.

Mustojan alajuoksun talkoolaiset maanviljelijät Eero Koskinen ja Kari Valonen hoitivat niittojätteet pois rannasta ja myöhemmin kierrätykseen energiajätteenä Lahti Energialle.

Tavaraa tuli tästä rannasta n. 50 m3.

Tällä tavalla yhteistyö urakoitsijan ja talkoolaisten välillä toimii loistavasti

Suuri kiitos rahoittajalle, Vesijärven kalastusalueelle, urakoitsija Jari Vuorelalle ja talkoolaisille.

Jos Sinulla on niittoihin liittyvää kommentoitavaa niin kerro asiasi.  Keskustellaan niitoista ja välitämme tietoa eteenpäin vastuullisille tahoille.

Toimittajat mukana niittokatselmuksessa

Teimme yhdessä ESS:n toimittajien kanssa pienen kierroksen 0908 niittokohteisiin. Asia on meille kaikille ja toimittajakunnallekin tärkeä.

Työtä tehtiin ja yhteisiä alueita niitettiin n 40 ha. Olimme tilanneet työt Rantapalvelu Oy:ltä ja saimme rahoitustukea Vesijärvisäätiöltä. Talkooväki on ja oli jälleen kerran avainasemassa. Eli kiitänkin kaikkia osapuolia tasapuolisesti. Niitto on todettu erittäin tärkeäksi hoitomuodoksi ja sitä tullaan jatkamaan myös tulevina vuosina. Hienoa oli havaita myös yksityisten aktiivinen ote omien alueidensa niittoihin. Näin rajalliset resurssimme, sekä taloudellisesti että fyysisesti jakautuivat onnituneesti.

Hyvää loppukesää H Kempas Vesijärven kalastusalueen puheenjohtaja 

Alla historiatietoa niitoista.

Vesijärvi-projektin ykkösvaiheen aikana vesikasvustoihin avattuja väyliä pidettiin pienimuotoisin niitoin kunnossa koko hankkeen ajan. Yhteistyössä Kajaanselän ja sen lähialueiden biomanipulaatioprojektin kanssa toteutettiin vuonna 2004 koko järveä koskeva niitto-ohjelma, joka uusittiin Hollolan ja Lahden alueilla vuonna 2007.

kuva

Kuturantoja kunnostettiin pienimuotoisin ruoppauksin Enonselällä Häyhdön saaren ja mantereen välissä vuonna 2003 sekä Komonselän pohjoispäässä vuonna 2006. Luonnon monimuotoisuuden todettiin hyötyneen toteutetuista toimenpiteistä. Kylien ja asukasyhdistysten talkoolaiset, joita on enimmillään ollut yli 100, ovat korjanneet vesikasvit pois vedestä ja järjestäneet niiden jatkokäsittelyn tai – käytön.

Niittoalueet
Kuva: Niittoalueet